नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय मकवानपुर
मकवानपुर

न्यूनतम मूल्याङ्कन(आ.ब. २०७६/७७) / न्यूनतम मूल्याङ्कन(आ.ब. २०७६/७७)

आ.ब. २०७६/७७ को न्यूनतम मूल्याङ्कनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)